Mikrovlnná technologie a mykologické posudky

 

V oblasti této problematiky spolupracujeme s partnerskou firmou Sanako CZ s.r.o. – pan Novák, sanako.cz

Likvidace plísní, hub a dřevokazných škůdců

Mikrovlnná technologie využívá elektromagnetické vlnění o frekvenci 2450Mhz.
Je to podobné jako známe z domácnosti, jako např. mikrovlnná trouba, mobilní telefon.
Praxe je taková, že ozařované místo se zahřívá jak na povrchu, tak i v průřezu materiálu.
V případě, že zařízení je využíváno k sanaci škůdců a mikroorganismů v materiálech, které obsahují bipolární molekuly (voda), dochází už při teplotách kolem 40 – 50°C k úmrtí dřevokazného hmyzu a k likvidaci živých organismů. Účinnost této metody není závislá na umístění škůdce, stupně vlhkosti dřeva, okolní teplotě.

Zajišťujeme komplexní ochranu proti všem biotickým škůdcům, jako jsou dřevozbarvující a dřevokazné houby a plísně (např. dřevomorka domácí, koniofora sklepní, trámovka plotní aj.) nebo dřevokazný hmyz (kůrovci, pilořitky, červotoči aj.).
Sanační práce provádíme na dřevěných i zděných konstrukcích, v bytech, v historických objektech i ve veřejných budovách.
Na provedené práce vydáváme certifikát se zárukou od 3 do 10 let podle použitých technologií.

  • HOUBY A PLÍSNĚ          více ZDE

  • DŘEVOKAZNÝ HMYZ    více ZDE

Mykologické posouzení a odborné expertízy

Provádíme i mykologické posouzení z odebraných nebo dodaných vzorků s kultivačním prokázáním a vlastní identifikací veškerých druhů plísní, dřevokazných hub a dřevokazného hmyzu. Specializovaná laboratoř provádí makroskopické i mikroskopické stanovení poškození dřeva i zdiva. Výsledky jsou zpracovávány do závěrečné expertní zprávy s doporučením technologicky nejvhodnějšího opatření.

Dále provádíme odborné expertizy stavu dřevěných konstrukcí.
Specialisté Vám podle ČSN 49 0600-1, ČSN EN 351-1 a EN 351-2 vypracují diagnostický posudek stavu dřevěných konstrukcí.