Vysoušení zdiva a omítek

STAVÍTE NEBO PROVÁDÍTE REKONSTRUKCI ?  POZOR – MYSLETE NA VLHKOST !

Vlhkost v prostorách stavby / domu je vždy nežádoucí a brání užívání prostor z těchto důvodů:

Vysoušení zdiva a omítek

  • V novostavbách nebo při rekonstrukcích je u mokrých procesů spotřeba vody značná. Tato vlhkost ve zdivu (cihlové, porotherm, ytong,…) a omítkách ovlivňuje další postup prací a může následně ovlivnit všechny dřevěné prvky (parkety, plovoucí podlahy, obložky dveří,…) nebo se může projevit následně na vnitřním vybavení vlivem vysoké vzdušné vlhkosti. Řádné vysušení zdiva Vám umožní provést finální práce a dokončit stavbu v požadovaném termínu.
  • K nasáknutí zdiva dochází při vodovodních haváriích (na rozvodu vody nebo topných systémech) nebo při zatečení z důvodu porušení hydroizolací domu, závadách na odpadních či okapových svodech nebo z jiných zdrojů. K masivnímu nasáknutí zdiva dochází samozřejmě při záplavách či povodni. K zabránění vzniku dalších větších škod je potřeba zahájit vysoušení co nejrychleji.
  • Vlhké zdivo se též objevuje ve starých objektech, kde nejsou hydroizolace a dochází ke vzlínání přímo z terénu. Většinou se jedná o cihlové, smíšené nebo kamenné zdivo. I toto zdivo je potřeba odvlhčit, ale nejdříve se musí zabránit opakovanému vzlínání. Metody zabraňující vzlínání do zdiva – drenáže, svislá izolace, injektáže, podřezávání, plechy do spár, elektroosmóza sice neprovádíme, ale po těchto úpravách zabraňujících dalšímu vzlínání Vám s odstraněním vlhkosti nad touto clonou rádi pomůžeme.

V novostavbách i při rekonstrukcích se samozřejmě nesmí zapomenout na řádné vysušení podlahových potěrů. Vlhkost podlah před pokládkou je taky nutné změřit a dovysušit. Více se dočtete ZDE.

Ve všech případech je vlhké zdivo nežádoucí, neboť je místem vzniku zdraví škodlivých plísní a je nezbytně nutné zdivo vysušit. V zimních měsících může dojít k promrznutí mokrého obvodového zdiva a až k následnému narušení statiky domu.
Vzhledem k nutnosti dodržení správných podmínek a pro dosažení maximálního efektu je lepší si nechat optimální řešení navrhnout odbornou firmou.

Pro efektivní vysoušení se často používá kombinace kondenzačních odvlhčovačů a ventilátorů. V případě silného cihlového zdiva je vhodné použití výhřevných tyčí, které zajistí hloubkové prohřátí zdiva a výrazně zkrátí dobu vysoušení.