Vysoušení staveb

Novostavby a rekonstrukce objektů

Při stavebních pracích je potřeba velké množství vody.
Čerstvá stavební směs obsahuje hodně vlhkosti. Ta brání v postupu dalších prací a dokončení stavby – hrubá stavba se musí nejdříve vysušit a na to je potřeba čas.

Času je však v dnešní době málo – investoři požadují krátké termíny dokončení a tuto technologickou nutnost neberou v úvahu. Čas, který je potřebný, závisí na mnoha faktorech. Část z nich je možné ovlivnit (hrubost potěru, větrání, teplota, množství vody přidané do směsi), jiné, jako například venkovní vzdušná vlhkost, jsou závislé na povětrnostních podmínkách.

Řádné a důkladné vysušení podlahových potěrů je velice důležité pro možnost pokládky podlahových krytin, avšak na celkovou vlhkost v prostoru novostavby působí i vlhkost zdiva a omítek, která zvyšuje relativní vlhkost vzduchu a brání tak např. montáži dřevěných obložek dveří nebo může být příčinou deformace již položených podlahových krytin.

Často se setkáváme s domněnkou, že betonový potěr je dosušený po cca 28 dnech. To je však čas potřebný k vyzrání cementového potěru, na němž závisí jeho tvrdost, a obvykle ke kvalitnímu prosušení v celé hloubce potěru nestačí. Při použití anhydritového potěru je doschnutí ještě potřebnější, neboť za vyhovující vlhkost je běžně považována hodnota u betonu do 2,5% a u anhydritu do 0,5 % !

Řádné vysušení prostor a odstranění stavební vlhkosti se rozhodně vyplatí !

Starší objekty

Vlhkost se samozřejmě objevuje i v již zabydlených objektech, kde projevující se vlhkost může mít mnoho jiných příčin – např. nasáknutí z důvodu závady na hydroizolacích, poškození odpadního potrubí nebo dešťového svodu či porucha vodovodního rozvodu, ale i různé netěsnosti.

Odstraněním vlhkosti se zabrání tvorbě zdraví škodlivých plísní, dřevokazných hub, v zimních měsících promrznutí obvodového zdiva a následné narušení statiky domu, poškození povrchů podlah nebo poškození obkladů stěn nebo nábytku.

Vysychání přirozenou cestou – větráním – často nepřináší žádaný efekt a je podstatně delší, protože je závislé na venkovní vzdušné vlhkosti a teplotě vzduchu. Metoda „topit a větrat“ přináší tak zvýšené náklady na vytápění a efekt vysušení malý.

Vysoušení je možné značně a velmi účinně urychlit odvlhčováním pomocí kondenzačních odvlhčovačů. Tyto přístroje zabezpečují intenzivní a cílené odebírání vzdušné vlhkosti a tím se podstatně zkracuje čas potřebný na vysušení vlhkých materiálů.

Vysoušení pomocí kondenzačních odvlhčovačů však má také svá pravidla a je nutné vytvořit a dodržovat požadované podmínky. Při výběru vhodného typu odvlhčovače je důležité přihlížet nejen k uváděnému odvlhčovacímu výkonu přístroje, ale také k velikosti a členitosti vysoušeného prostoru – ne vždy je nejvhodnější ten nejsilnější.

Navíc se používají i podpůrné přístroje, které čas ještě více zkrátí – např. :

  • ventilátory pro urychlení odvětrávání vlhkosti z povrchů zdiva
  • výhřevné tyče – pro hloubkové prohřátí zdiva a násobné zvýšení odpařování vlhkosti ze zdiva – zde

Pro vyřešení jednorázového odstranění stavební či havarijní vlhkosti z vlhkých prostor není nutné si kupovat nový přístroj, který se již více nevyužije

… proto je lepší se poradit, dát na zkušenosti v oboru a prostory si nechat vysušit odbornou firmou