Vysoušení tepelných izolací

Vysoušení tepelných izolací v konstrukci podlah, teras i střech

Zatečení vody do tepelných a protihlukových izolací z minerální vaty nebo polystyrenu, popř. jiných izolačních materiálů v konstrukci podlah, teras či střech z jakýchkoliv důvodů je nutné neodkladně řešit zahájením odborného speciálního vysoušení.

Voda, která se do těchto tepelných izolací dostala je v konstrukci podlah (mezi potěrem a nosným betonem) uzavřena a může způsobit poškození např. finálních povrchů podlah a projevuje se dlouhodobým vzlínáním do přilehlého svislého zdiva. To má často vliv na poškození obkladů stěn nebo nábytku a tvorbu zdraví škodlivých plísní.
Vlhkost, která po odstranění příčiny havárie/zatečení zůstane ve stavební konstrukci, představuje velké nebezpečí a může se následně jednat o značně velký problém.

V současné době se naprosto běžně používá metoda, kterou je možné tyto problémy kompletně řešit s podstatně menším zásahem do stavebních konstrukcí bez nutnosti vybourání celé skladby podlahy, z čehož vyplývají i nižší finanční náklady a méně starostí.
A navíc – při vysoušení touto metodou je možné prostory nadále obývat jen s minimálním omezením.

Jedná se o tzv. cirkulační metodu, u níž se využívá technologie, která umožňuje docílit nucenou cirkulaci teplého suchého vzduchu v celé ploše zasažené konstrukce. Technologie využívá zařízení na vysoušení zvukově-tepelných izolací (turbíny), kterými je na určitých místech do zatečené konstrukce pod tlakem vháněn suchý a teplý vzduch a na dalších místech vzduch nasycený vlhkostí z konstrukce vychází nebo je odsáván, popř. je odčerpávána nahromaděná voda a vzduch je následně odvlhčován instalovanými kondenzačními vysoušeči.

Doba vysoušení závisí na více faktorech, přičemž rozhodující je rozsah zatečení, intenzita zavlhnutí a provzdušnitelnost použitého materiálu tepelné izolace.
V zásadě se dá říci, že vysoušení probíhá po dobu 10-14 dní. Po této době lze zahájit veškeré práce spojené s uvedením prostor do původního stavu či dokončení prací, a to i s pokládkou vrchních krytin.

Stav vlhkosti při ukončení vysoušení je od nás samozřejmě potvrzen v Měřícím protokolu a Závěrečné zprávě včetně Potvrzení o množství spotřebované elektrické energie.

Na většinu takovýchto případů je možné uplatnit pojistné plnění z pojistky – jde o škodní událost.
V tom případě Vám poradíme a připravíme veškeré podklady pro pojišťovnu.

Vysoušení tepelných izolací v konstrukci podlah

Vysoušení tepelných izolací v konstrukci teras a střech