Temperování - vytápění staveb - topidla | AKIME

Zajištění vhodné teploty v zimních měsících je důležité nejen pro účely vytvoření příjemného prostředí pro pohyb lidí (např. výstavy ve stanech,…), ale je přímo nezbytná na stavbách.

Při výstavbě je v zimě nutné temperovat prostory stavby, neboť nízká teplota zdiva a vnitřních prostor brání postupu stavebních prací – nové omítky nesmí zmrznout a technologicky se nedají dělat ani ostatní řemesla.

K zabránění vzniku škod a k umožnění postupu práce bez přerušení
a je nutné v prostoru zajistit teplotu min. 7 – 10 °C !

Při potřebě prostory současně odvlhčovat, je požadována teplota nad 15°C.

Jako dočasného zdroje tepla se využívají topné agregáty lokální i celoprostorové.
Topidla se liší výkonem a zdrojem energie.

Při výběru nejvhodnějšího topidla je potřeba brát v úvahu velikost a členitost prostor, ale i uzavřenost prostor a izolační vlastnosti obvodových stěn.

Toto vše je velmi důležité a proto je nejlepší se poradit a nechat si navrhnout efektivní řešení odbornou firmou se zkušenostmi.

S našimi výkonnými přístroji máme pro Vás vždy optimální řešení vytápění.

Díky velkému výběru robustních a profesionálních teplovzdušných zařízení můžeme snadno vyhovět Vašim osobním požadavkům.