Přehled služeb AKIME

Poradenství a návrh řešení

Trápí Vás vlhkost? Bezplatně Vám poradíme a navrhneme řešení jejího odstranění v co nejkratším čase. Každý případ je však jiný a proto je osobní obhlídka a přesné změření stavu a rozsahu vlhkosti základem návrhu optimálního řešení vysoušení.
Nabízíme Vám profesionální přístup od návrhu řešení až po odbornou realizaci.
> více info

Vysoušení bytů, rodinných domů a staveb po vodovodní havárii

Postihla Vás vodovodní havárie ? Nezoufejte, pomůžeme Vám ! Provádíme odborné a rychlé vysušení prostor zasažených vodovodní havárií. Pro co nejrychlejší uvedení prostor do původního stavu a zabránění dalším škodám a vzniku zdraví škodlivých plísní je nutné bezodkladně zahájit vysoušení.
> více info

Vysoušení zdiva a podlah – odstraňování stavební vlhkosti

Stavíte nový dům nebo rekonstruujete prostory ? Při stavebních pracích se používá velké množství vody. Tyto mokré procesy značně ovlivňují průběh prací a brání dokončení stavby. Přirozené vysychání je málo efektivní a zdlouhavé, proto se pro urychlení odstranění této vlhkosti v dnešní době používají účinné přístroje. Řádné vysušení betonů, zdiva, omítek a podlahových potěrů před pokládkou finálních krytin se jistě vyplatí a pomůže Vám předejít dalším komplikacím.
> více info

Vysoušení domů po záplavách a povodni

Přívalové deště nebo rozvodnění vodních toků přicházejí nečekaně. Při nich může dojít k zatečení do konstrukcí stavby nebo k úplnému zaplavení obytných prostor.
Kromě přímých škod na vybavení je pro uvedení prostor do původního stavu nezbytně nutné co nejdříve prostory vysušit.
> více info

Hloubkové vysoušení cihlového zdiva

Cihlové zdivo je velmi citlivé na vlhkost a při zatečení z jakéhokoliv zdroje dochází k rychlému prosáknutí v celé síle zdiva. Vysušení mokrého zdiva o tloušťce nad 40 cm je zdlouhavé a použití odvlhčovačů je méně účinné. Použitím výhřevných tyčí dojde k hloubkovému prohřátí zdiva a odpařování vlhkosti se výrazně zvýší, což přinese značné zkrácení doby vysoušení.
> více info

Měření vlhkosti

Přesné zjištění stavu vlhkosti různých materiálů je rozhodující informací pro stanovení dalšího postupu prací. Vlhkost je nutné změřit nejen po vodovodních haváriích, po různých zatečeních nebo ve starších objektech, ale i při stavbě nových budov. U novostaveb je nejčastější potřeba změřit vlhkost podlahových potěrů před pokládkou parket, plovoucích podlah a lina. Provádíme odborné měření vlhkosti.
> více info

Termovizní měření

Zobrazení teplotních rozdílů pomůže odhalit nedostatečné izolační vlastnosti ve stavebních konstrukcích tzv. tepelné mosty a tím např. příčinu kondenzace vlhkosti na povrchách uvnitř objektu nebo lokalizovat trasu podlahového topení, ale i preventivně zkontrolovat elektrorozvaděče proti kritickému přehřívání jističů či tepelných pojistek.
> více info

Termohydrograf

Dlouhodobý záznam teploty a relativní vlhkosti vzduchu se provádí v prostorách bytů a domů pro zjištění průběhu těchto veličin a to za účelem stanovení příčiny kondenzace vlhkosti – rosení na oknech, kolem oken nebo kdekoliv na zdivu. Vyhodnocení těchto údajů slouží jako podklad při reklamacích – ať už ze strany dodavatele stavby nebo majitele nemovitosti.
> více info

Mikrovlnná technologie

Je známo, že vlhkost je živnou půdou pro vznik a růst plísní a dalších nežádoucích živých organismů. Likvidace plísní, hub a dřevokazných škůdců je žádána nejen k ochraně dřeva, zdiva – ale především z důvodu ochrany zdraví a zabránění vzniku zdravotních obtíží (alergie, plicní obtíže, kožní obtíže, …)
> více info

Temperování staveb

Vytvoření dostatečné teploty v prostorách stavby v zimních měsících je nezbytné pro provádění všech mokrých procesů (zdění, omítání, vylívání podlahových potěrů,…).
Výkonná naftová/LTO nebo elektrická topidla zajistí temperování od lokální potřeby po temperování celých několikapatrových staveb. Pronájem topidel přes zimní období umožní pokračovat ve stavebních pracích a stihnout termín dokončení stavby.
> více info