Vlhkost podkladů před pokládkou parket, plovoucích podlah, PVC, dlažby

Jedním ze základních předpokladů pro kvalitní pokládku parket, ale i dalších moderních krytin je správné určení vlhkosti podlahového potěru.

Obyčejně se betonový potěr pokládá za dostatečně vysušený, dosáhne-li hodnoty do 2,5 % hmotnostní vlhkosti, u anhydritu je normou požadována hodnota 0,5 hm.%. Při přítomnosti podlahového topení jsou vyžadovány hodnoty 1,8 hm% pro beton a 0,3 hm% pro anhydrit. Požadavky mohou být ještě přísnější v závislosti na použitém materiálu podlahové krytiny (exotické dřeviny,…). Požadovanou hodnotu určují podlaháři či výrobce.

Vlhkost podkladů však není důležitá jen pro pokládku dřevěných krytin (parkety, plovoucí podlahy), vlhkost je potřeba měřit i před pokládkou PVC, lina, vinylu, finálních syntetických stěrek i dlažby. Tyto hodnoty určuje ČSN 74 4550.

ČSN 74 4505

Existuje velké množství příručních přístrojů na měření vlhkosti potěrů. Některé jsou přesnější, jiné méně přesné. Při měření různými povrchovými měřicími přístroji může dojít ke zkreslení měření, protože vrchní část potěru schne jako první. Povrchové měření vlhkosti také velmi ovlivňuje hustota vrchní vrstvy, která je závislá na poréznosti povrchu. Poréznost doporučujeme zvýšit narušením – zbroušením povrchů.
Když je potom na nedosušený podklad položena podlahovina, zabrání dalšímu sušení a vlhkost, která zůstala v potěrech může způsobit velké škody (deformace parket a dřevěných dveřních obložek, plísně).

Uvědomíme-li si, že už rozdíl pár desetin procenta hmotnostní vlhkosti (v závislosti na druhu materiálu) může způsobit velké poškození podlah, je třeba se spoléhat na přesné měřicí metody a vyhnout se riziku deformace podlah řádným dosušením podkladů, které jistě vyjde levněji, než výměna poškozených podlahových krytin.

Měření CM-měřicím přístrojem je často využíváno pro zjištění přesné hodnoty vlhkosti podlahového potěru. Při tomto měření se z hloubky pod 2/3 tloušťky potěru odebere přesně navážený vzorek materiálu, čímž je zabezpečeno, že potěr se změří v celé hloubce a ne jen pár centimetrů od povrchu. Zjištěná výsledná hodnota CM vlhkosti je přesná na desetiny procenta.

Pro kvalitní a jistou pokládku podlah, ale i jiných dřevěných prvků v prostoru (dveřní obložky,…) je velice důležitá i relativní vlhkost vzduchu v prostoru, která by mohla též způsobit různé deformace. Tato vzdušná vlhkost je ovlivněna nejen vlhkostí podlah, ale hlavně i stavem vlhkosti zdiva a omítek. Většinou je požadována relativní vlhkost vzduchu do max. 60% !

Určitě se vyplatí vše řádně změřit a v případě potřeby vysušit

… a my jsme tu proto, abychom Vám s tím pomohli