Termohydrograf

Trápí Vás rosení – kondenzace vlhkosti v obytných prostorách ?

Docela často se v zimním období objevují v obytných místnostech projevy vlhkosti.
Nejčastěji se jedná o kondenzaci vlhkosti kolem oken, v rozích místností, ale i přímo na plochách stěn,
které mají kolísavou intenzitu.

Pokud se toto objeví, tak je možné

  • tento stav reklamovat u dodavatele stavby (u objektů v záruce)
  • ze strany dodavatele zdokumentovat nedodržování podmínek klientem
  • nebo zjistit příčinu a řešit situaci svépomocí.

Příčinou těchto příznaků může být nedostatečná tepelná izolace konstrukce stěn nebo oken, ale také nepřirozeně zvýšená relativní vlhkost vzduchu v místnosti.

V zimním období dochází k tomu, že se v obytných prostorách šetří teplem, což je správné a přirozené – avšak je nutné si uvědomit, že běžným provozem domácnosti (praní, vaření, sprchování či sušení prádla) dochází k nadměrnému zvyšování relativní vlhkosti vzduchu.

Tento stav je často příčinou projevů kondenzace zvýšené vlhkosti na chladnějších místech, neboť na těchto plochách (povrchu) dochází k poklesu teploty pod rosný bod. Rosný bod je velmi proměnlivá veličina v závislosti na dalších faktorech. - viz článek Rosný bod

Za běžnou hodnotu relativní vlhkosti vzduchu jsou považovány hodnoty 50-60% při 20-21°C.
Při vyšších hodnotách je nutné důsledně dodržovat režim větrání.

Pro vznik těchto projevů vlhkosti je velmi důležitá aktuální kombinace 3 fyzikálních veličin
- relativní vlhkost vzduchu, teplota vnitřního vzduchu a teplota povrchu zdiva.

Při zjišťování příčiny těchto projevů vlhkosti je vhodné nejdříve zjistit dlouhodobý stav vzdušné vlhkosti v těchto prostorách.

Pro tyto účely provádíme instalaci Termohydrografu na dobu cca 10 – 14 dnů

  • přístroj je instalován v prostoru a v nastavených intervalech zaznamenává aktuální hodnoty teploty a vlhkosti vzduchu
  • následně jsou nasbíraná data stažena z přístroje do počítače a v programu je vygenerován graf průběhu těchto hodnot, ze kterého je zřejmé kolísání vlhkosti a teplot

V případě, že hodnoty se budou pohybovat v běžném rozmezí, pak je vhodné přistoupit ke kontrole tepelné izolace konstrukce domu termokamerou – termovizní měření s protokolem rovněž provádíme.

Naše měření a odborné vyhodnocení odhalí příčinu rosení oken a kondenzace vlhkosti na různých místech. Měření vlhkosti a teploty vzduchu pomůže při reklamaci bytu a prokáže řádné užívání bytu.

Chcete-li zjistit proč a jak je to u Vás,
pak zavolejte a my Vám pomůžeme vše změřit.

Ceny za měření termohydrografem a odborné vyhodnocení

Cena pronájmu měřicího přístroje 150,- / den
Zpracování grafů a vyhodnocení 500,- / přístroj
Doprava v rámci Prahy 500,- / jízdu
Doprava mimo Prahu     12,- / km

Všechny uvedeny ceny jsou v Kč bez DPH 21%