Proč vysoušet ?

Voda je základní stavební látkou života.

Tak, jak je důležitá pro náš život, tak může být nebezpečná pro stavby.

Vlhkost se do nich dostává buď již při vlastní výstavbě, kdy se prováděním mokrých procesů do objektu zabudují hektolitry vody nebo se jedná o nečekané havárie a následné škody.

Příčiny vlhkosti a následných škod způsobených vodou se dají těžko ovlivnit.

Déšť, poškození vodovodního potrubí a kanalizace jsou častou příčinou navlhnutí stavebních materiálů. Nemusí to být jen obávané prasknutí vodovodního potrubí, ze kterého většinou unikne velké množství vody, může to být např. i poškozené těsnění v odpadním potrubí, chybná vodovodní instalace, prasklá přívodní či odtoková hadice pračky nebo myčky nádobí, netěsné spárování např. okolo vany či ve sprše
- voda má prostě mnoho možností, jak opustit svoji předpokládanou cestu.

Škody způsobené vodou se musí odstranit rychle a bezpodmínečně odborně, aby se zabránilo následným vysokým nákladům a samozřejmě nikdo se nechce vystavovat zdravotním potížím spojených s tvorbou nežádoucích, zdraví škodlivých plísní a možnými následnými alergiemi.

Proto je potřeba použít zařízení odstraňující vlhkost z vlhkých – mokrých prostor.

Mnozí budou překvapeni, kolik vody a za jaký krátký čas je možné pomocí těchto přístrojů z mokrého materiálu a ze vzduchu odebrat.

… lepší je se poradit, dát na zkušenosti v oboru a prostory si nechat vysušit odbornou firmou