Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná ustanovení. Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s Vašimi osobními údaji.

Společnost AKIME s.r.o. se zavazuje, že s veškerými osobními údaji poskytnutými zákazníkem je nakládáno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb a na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 – General Data Protection Regulation (GDPR).

Osobní údaje slouží pouze pro firemní účely, které jsou nutné k vyřízení zakázky a zjištění zákaznické spokojenosti a nejsou poskytovány třetím stranám.

1. Základní ustanovení

Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytujete souhlas k tomu, aby společnost AKIME s.r.o., IČO: 07274343, se sídlem Za Zelenou liškou 1586/2a, 140 00  Praha 4, (dále jako „správce“) zpracovávala Vaše osobní údaje. Při zpracovávání osobních údajů se řídíme příslušnými právními předpisy, zejména obecným nařízením o ochraně osobních údajů („GDPR“) a zákonem o zpracování osobních údajů.

Správce nemá zákonnou povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

2. Data a jejich využití 

Správce zpracovává uživatelská data za tímto účelem:

  • Objednání služby – pro zpracování vašeho požadavku, komunikaci s vámi v souvislosti s Vašimi objednávkami atd. zpracováváme údaje typu: jméno, příjmení, titul, adresa bydliště nebo firmy, e-mail, telefon, IČO, DIČ, číslo bankovního účtu, historie zakázek a komunikace (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). Jedná se o data zpracovávaná pro účely plnění smlouvy, ať už se jedná o smlouvu uzavřenou v klasické písemné formě, prostřednictvím internetového formuláře nebo ústně. Data o zakázkách zpracováváme rovněž pro účely plnění účetních, daňových a dalších právních povinností určených zákonem.
  • Objednatel služby souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů.
  • Objednatel služby má právo kdykoli požádat písemně prodávajícího o změnu či vymazání svých osobních údajů z databáze prodávajícího.
  • Osobní údaje slouží pouze pro firemní účely a nejsou poskytována třetím stranám.
  • Cookies – pro účely zlepšení našich on-line služeb využíváme soubory cookies. Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Díky těmto informacím mohu pro vás vytvářet lepší obsah. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější. Soubory cookie slouží k celé řadě účelů. Používáme je například k ukládání vašich nastavení bezpečného vyhledávání, k výběru relevantních reklam, ke sledování počtu návštěvníků na stránce, k usnadnění registrace nových služeb a k ochraně vašich dat.

3. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení vašich osobních údajů. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména účetní dokumentace. K osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

4. Doba uchovávání osobních údajů

Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů nebo po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů. Pro účely marketingu uchovává správce osobní údaje, nejdéle po dobu 3 let od uskutečnění poslední objednávky, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

5. Vaše práva

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

6. Závěrečná ustanovení

Odesláním poptávky, dotazu nebo objednávky na webu akime.cz potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami zpracování osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek zpracování osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2022