Naftová / ULTO topidla

1. Mobilní přímotopná naftová topidla
2. Nepřímotopná naftová topidla

1. Mobilní přímotopná naftová topidla

Přenosná výhřevná naftová zařízení jsou vhodná pro lokální vytápění menších až středních prostor podle vybraného tepelného výkonu – místnosti, chodby, garáže, … ale i vyhřívání pod venkovní lešení
Velkou výhodou je možnost převozu zařízení podle aktuálních potřeb, spolehlivost zařízení a dokonalé spalování paliva – téměř bez zplodin.

Jedná se o výkonné přímotopné horkovzdušné agregáty – spalování probíhá přímo v komoře a efekt ohřátí prostoru je rychlejší.

Jako palivo je možné použít naftu i ULTO – lehký topný olej, což je finančně výhodnější vzhledem k možnosti uplatnění nároku na vrácení spotřební daně – tzn.úspora 10,-Kč /lt !! Poradíme Vám !

Všechny typy mají vlastní palivové nádrže. Pro zajištění větší zásoby paliva je vhodné si navíc půjčit zásobníkový tank a palivovou přečerpávací pumpu.

Vyberte si z tepelných výkonů přímotopných topidel 16 – 115 kW

prim3prim2

Typ přístroje technická data
palivo výkon (kW) spotřeba (lt/h) ventilátor (m3/h) hmotnost (kg) objem nádrže
TA 22 ULTO/nafta 28 2,5 600 31 38
TA 40 ULTO/nafta 46 4,5 1200 40 80
TA 80 ULTO/nafta 93 9 2350 69 160
Galaxy 67 ULTO/nafta 66 6,1 2800 65 51
Galaxy 115 ULTO/nafta 115 10,6 4800 101 100

2. Nepřímotopná naftová topidla

Tento typ výhřevných agregátů je velmi vhodný pro vytápění velkých prostor – celé bloky stavby, haly, podzemní garáže, …

Jedná se o výkonné nepřímotopné horkovzdušné agregáty, tzn. hořením se vyhřívá vnitřní komora, zplodiny hoření odcházejí komínem ven a čistý horký vzduch je odváděn horkovzdušnou flexibilní hadicí o průměru 50 cm přímo do objektu na určené místo (většinou volně do prostoru nebo na schodiště, popř. přímo do patra)

Velkou výhodou je snadná obsluha a zásoba paliva je v samostatných nádržích (700/1000 lt), které se doplňují přímo z cisterny. Tyto topné agregáty se umísťují u vstupu do objektu a po celou dobu temperování není nutné s nimi manipulovat, neboť rozvod horkého vzduchu je zajištěn rozvodnými hadicemi.

Jako palivo je možné použít naftu i ULTO – lehký topný olej, což je finančně výhodnější vzhledem k možnosti uplatnění nároku na vrácení spotřební daně – tzn.úspora min. 10,-Kč /lt !! Poradíme Vám !

nepr1nepr2

Typ přístroje technická data
palivo výkon (kW) spotřeba (lt/h) ventilátor (m3/h) hmotnost (kg) objem nádrže
SOL 140 ULTO/nafta 140 14 11000 235 -